Isten tulajdonságaival

Kiáltás örömmel Istennek, az egész föld! Sing dicsősége neve; tenni a dicséret dicsőséges! Zsoltár 66:1-2

Isten legfelsőbb
Legmagasabb rangja, teljesítmény, hatóság; kiváló, legmagasabb fokú; legnagyobb

Genezis 14:19
Mózes ötödik könyve 10:14-17
Nehémiás 9:6

Állás 11:7-9
Zsoltár 95:3-7
Zsoltár 135:5

Isaiah 44:6-8
ApCsel 17:24-28
Kol 1:15-18

Zsid 1:4, 6
Jude 24-25
Kinyilatkoztatás 4:8

Isten szuverén
A pozíció betöltésére a vonalzó, királyi, uralkodni; független az összes többi; felett vagy jobb az összes többi; irányít mindent, bármit megtehetnek

1 Sámuel 2:6-8
1 Krónika 29:10-13
2 Krónika 20:6

Állás 42:2
Zsoltár 33:10-11
Zsoltár 47:2-3, 7-8

Zsoltár 93
Zsoltár 135:6-7
Isaiah 40:10

Isaiah 46:9-10
Matthew 10:29-30
Romans 8:28

Isten mindenható
minden erős; korlátlan hatalom vagy hatóság; mindenható

2 Krónika 32:7-8
Zsoltár 62:11
Zsoltár 89:8-13

Zsoltár 147:5
Isaiah 40:28-31
Jeremiah 32:17

Habakuk 3:4
Matthew 19:26
Ef 1:19-20

Ef 3:20
Kol 1:10-12
Zsid 1:3

Isten mindenütt jelen van
Jelenleg minden olyan helyen mindenkor

1 Kings 8:27
Zsoltár 31:20
Zsoltár 46:1-7

Zsoltár 139:5-12
Isaiah 66:1
Jeremiah 23:24

Matthew 28:20
ApCsel 17:27-28
Romans 8:35, 38-39

Kol 1:17
2 Timothy 4:16-18
Zsid 13:5

Isten megváltoztathatatlan
Soha változó vagy változó; megváltoztathatatlan

Számok 23:19
1 Sámuel 15:29
Zsoltár 33:11

Zsoltár 100:5
Zsoltár 102:25-27
Zsoltár 119:89, 152

Isaiah 40:6-8
Isaiah 51:6
Malachi 3:6egy

Zsid 6:17-19egy
Zsid 13:8
James 1:17

Isten hűséges
Állandó, hűséges, megbízható, állhatatos, megingathatatlan, elkötelezett, igaz, megbízható

Mózes ötödik könyve 7:9
Zsoltár 33:4
Zsoltár 89:8

Zsoltár 119:90
Zsoltár 145:13
Zsoltár 146:5-8

Siránkozás 3:21-24
1 Corinthians 10:13
2 Timothy 1:12

2 Timothy 2:13
1 János 1:9
Kinyilatkoztatás 19:11

Isten szent
Szellemileg tökéletes vagy tiszta; elsüllyeszthetetlen; érdemes áhítattal, tisztelet, imádat

Kivonulás 15:11
1 Sámuel 2:2
Zsoltár 77:13

Zsoltár 99
Zsoltár 111:9
Isaiah 5:16

Isaiah 57:15-16
Luke 1:49
ApCsel 3:13-15

1 Péter 1:15-16
Kinyilatkoztatás 4:8
Kinyilatkoztatás 15:4

Isten igazságos
Jobb vagy valós; pártatlan, függőleges, törvényes, helyes, igaz; tisztességes

Mózes ötödik könyve 32:4
2 Krónika 19:7
Zsoltár 9:7-10

Zsoltár 89:14-16
Zsoltár 119:137-138
Zsoltár 145:17

Isaiah 30:18
Sofóniás 3:5
János 5:30

Romans 3:25-26
2 Thesszalonika 1:5-7
Kinyilatkoztatás 15:3-4

Isten bölcs
A gyökér szó tudni vagy látni, de a bölcsesség megy már a tudás a megértés és a cselekvés; amelynek éles felfogás, megkülönböztetés; ereje ítélve jogosan; mindig így helyes döntéseket

1 Krónika 28:9
Zsoltár 92:5
Zsoltár 147:5

Példabeszédek 2:6
Példabeszédek 3:19-20
Isaiah 28:29

Isaiah 55:8-9
Daniel 2:20-22
Romans 11:33-34

Romans 16:27
Kol 2:2-3
James 3:17

Isten örök
Kezdet és vég nélkül; meglévő minden időben; örökkévaló

Kivonulás 3:14-15/János 8:58
Kivonulás 15:18
Mózes ötödik könyve 33:27

Nehémiás 9:5b
Zsoltár 45:6
Zsoltár 90:1-2

Zsoltár 93:2
Isaiah 26:4
Jeremiah 31:3

Romans 1:20
1 Timothy 1:17
Kinyilatkoztatás 1:8,18

Isten a Teremtő
Az egyetlen, aki hozta létre a világegyetem és az összes anyag és az élet benne

Genezis 1:1
Zsoltár 95:3-7
Zsoltár 100:3

Zsoltár 104
Zsoltár 148:1-6
Isaiah 42:5

Jeremiah 10:12
János 1:3
ApCsel 17:24-28

Kol 1:16
Zsid 1:2
Kinyilatkoztatás 10:6

Isten jó
Erényes, kiváló; függőleges; Isten lényegében, teljesen és teljesen jó

Zsoltár 25:8
Zsoltár 34:8
Zsoltár 86:5

Zsoltár 119:68
Zsoltár 136:1
Zsoltár 145:9

Jeremiah 33:11
Nahum 1:7
Mark 10:18

János 10:11
1 Timothy 4:4
2 Péter 1:3-4

Az igazak Örüljetek az Úrban ... legyen minden szívűek dicsérni! Zsoltár 64:10

Kattintson ide a pdf változatát