Isten jelleme

Nagy az Úr és igen dicséretes; nagyságát senki sem tudja megfejteni. Zsoltár 145:3

Szerelem

Zsoltár 136:1-9
Romans 5:5-8

Romans 8:35-39
Ef 3:16-19

1 János 3:1
1 János 4:7-10

Fény

Zsoltár 104:1-2
Zsoltár 119:105

János 8:12
2 Corinthians 4:6

1 János 1:5-7
Kinyilatkoztatás 21:22-25

Apánk

Mózes ötödik könyve 1:30-31
Zsoltár 68:4-5

Luke 11:11-13
János 1:12-13

2 Corinthians 6:18
Gal 4:4-7

a Joy

1 Krónika 16:27-33
Nehémiás 8:9-12

Zsoltár 4:7-8
Zsoltár 30:1-5, 11-12

Zsoltár 43:3-5
Sofóniás 3:17

Miracle Worker

1 Krónika 16:8-12
Zsoltár 77:11-14

Zsoltár 111:2-5
Luke 7:20-23

János 20:30-31
János 21:25

Könyörületes

Nehémiás 9:16-21
Zsoltár 103:8-14

Zsoltár 145:8-9
Isaiah 30:18

Isaiah 49:13-16
Matthew 9:36

Szikla

1 Sámuel 2:1-2
2 Sámuel 22:47

Zsoltár 18:31-36, 46-50
Zsoltár 62:1-8

Matthew 7:24-25
1 Corinthians 10:4

Shield

2 Sámuel 22:1-4, 36
Zsoltár 3:1-3

Zsoltár 5:11-12
Zsoltár 84:10-12

Zsoltár 115:9-11
Példabeszédek 2:7-8

Erőd

Zsoltár 18:1-3
Zsoltár 59:16-17

Zsoltár 91:1-8
Zsoltár 144:1-2

Példabeszédek 14:26
Jeremiah 16:19

Barát

Kivonulás 33:11egy
Példabeszédek 18:24

Isaiah 41:8-10
Mark 3:31-35

János 15:9-17
James 2:23

Tanácsadó

Zsoltár 119:24
Isaiah 9:6

Isaiah 28:29
János 14:16-17, 25-27

János 15:26
János 16:7-15

Vigasztaló

Zsoltár 23:4
Zsoltár 71:17-22

Zsoltár 94:17-19
Isaiah 66:13

Matthew 5:4
2 Corinthians 1:3-5

Kommunikátor

1 Sámuel 3:9-10
Állás 33:13-18

Isaiah 30:19-21
Matthew 10:18-20

János 10:27-28
1 Corinthians 2:9-13

Megváltó

Zsoltár 68:19-20
Isaiah 43:11-13

Matthew 1:21
ApCsel 5:30-31

Titus 3:3-6
1 János 4:14-15

Szállító

2 Sámuel 22:17-20
Zsoltár 22:4-5

Zsoltár 34:1-7, 15-19
Zsoltár 91:9-16

Isaiah 46:3-4
2 Corinthians 1:8-10

Irgalmas

Micah 7:18-20
Luke 1:46-55

Luke 6:35-36
Romans 9:14-16

Ef 2:3-9
Titus 3:5-7

Közbenjáró

Állás 16:19-21
Romans 8:26-27, 33-34

1 Timothy 2:5
Zsid 7:25

Zsid 9:24
1 János 2:1

Tökéletes

Mózes ötödik könyve 32:1-4
2 Sámuel 22:31

Zsoltár 12:6
Zsoltár 19:7

Isaiah 25:1
Matthew 5:48

Út

2 Sámuel 22:31-34
Zsoltár 16:11

Isaiah 48:16-17
Isaiah 55:6-9

János 14:4-7
1 Corinthians 10:13

Igazság

Zsoltár 119:160
János 1:17

János 8:32
János 16:13

János 17:3, 17
1 János 5:20

Élet

Mózes ötödik könyve 30:19-20
Nehémiás 9:6

János 5:21
János 6:35, 47-51

János 11:25-26
ApCsel 17:25

Győztes

Mózes ötödik könyve 20:1-4
Joshua 21:43-45

Zsoltár 44:1-8
Zsoltár 118:13-17

Példabeszédek 21:30-31
1 Corinthians 15:51-57

Remény

Isaiah 40:28-31
Jeremiah 29:11-13

Siránkozás 3:21-25
Romans 15:4,13

Zsid 6:17-20
1 Péter 1:3

Áldott legyen az Úr, Lelkem; és minden, ami bennem, áldja meg az ő szent nevét. Zsoltár 103:1 (KJV)

Kattintson ide a pdf változatát